university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ב' 21 במאי 2018 יום ג' 22 במאי 2018 יום ד' 23 במאי 2018

 ביטולי שיעורים ל 21 במאי 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  התמחות בלימודי אינטרנט - משני  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  מנהל עסקים  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  התמחות בלימודי אינטרנט - ראשי  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  מדע המדינה  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  מגמה לתקשורת פוליטית  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  אינטרנט ומדיה חדשים  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  תקשורת פוליטית  
  אולם: 3201 חבר
(הר הצופים)
  21 במאי 2018  
  ביום ב' בשעה 18:30  
  א    50974 
  פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים 
  תקשורת, תרבות וקולנוע: מדיה וטקסט  

 ביטולי שיעורים ל 22 במאי 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 2304 חבר
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    50018 
  השפעות התקשורת 
  חינוך  
  אולם: 2304 חבר
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    50018 
  השפעות התקשורת 
  מדע המדינה  
  אולם: 2304 חבר
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    50018 
  השפעות התקשורת 
  מדע המדינה  
  אולם: 2304 חבר
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    50018 
  השפעות התקשורת 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 2304 חבר
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    50018 
  השפעות התקשורת 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: טבע 2
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 16:30  
  א    50260 
  "האשמה אינה בכוכבים": משברים תדמיתיים בתקשורת 
  ריפוי בעיסוק  
  אולם: טבע 2
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 16:30  
  א    50260 
  "האשמה אינה בכוכבים": משברים תדמיתיים בתקשורת 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: טבע 2
(הר הצופים)
  22 במאי 2018  
  ביום ג' בשעה 16:30  
  א    50260 
  "האשמה אינה בכוכבים": משברים תדמיתיים בתקשורת 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  

 ביטולי שיעורים ל 23 במאי 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: טבע 4
(הר הצופים)
  23 במאי 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    50981 
  חופש העיתונאות וחופש העיתונאי - חלק א 
  אבני פינה נט  
  אולם: טבע 4
(הר הצופים)
  23 במאי 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    50981 
  חופש העיתונאות וחופש העיתונאי - חלק א 
  תקשורת ועיתונאות  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים