university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ג' 26 במרץ 2019 יום ד' 27 במרץ 2019 יום ה' 28 במרץ 2019

 ביטולי שיעורים ל 26 במרץ 2019
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
    26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 09:30  
  א    46909 
  מעבדה לשונית - יפנית שנה ב 
  לימודי אסיה  
    26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 09:30  
  א    46909 
  מעבדה לשונית - יפנית שנה ב 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  לימודי אסיה  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  פסיכולוגיה  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  מדע המדינה  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  סטטיסטיקה  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  כלכלה  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  גאוגרפיה  
  אולם: 2303 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    46309 
  יפנית מודרנית - שנה ב 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  
  אולם: 2502 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    38874 
  הנוודים האירו-אסיאתיים ותרבותם בתקופה הקדם-אסלאמית 
  לימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 2502 רוח
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    38874 
  הנוודים האירו-אסיאתיים ותרבותם בתקופה הקדם-אסלאמית 
  לימודי אסיה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  חינוך  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  אבני פינה נט  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  פסיכולוגיה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  מדע המדינה  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    58590 
  סמינר מצטיינים: סדר ואלימות במערכת הבין-לאומית 
  מדע המדינה  
  אולם: 3602 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    58844 
  תאוריות ומחקר ביחסים הבין-לאומיים 
  מדע המדינה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    58590 
  סמינר מצטיינים: סדר ואלימות במערכת הבין-לאומית 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 3602 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    58844 
  תאוריות ומחקר ביחסים הבין-לאומיים 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  סטטיסטיקה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  כלכלה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  תכנית משולבת:פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    58590 
  סמינר מצטיינים: סדר ואלימות במערכת הבין-לאומית 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  גאוגרפיה  
  אולם: 1708 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    53116 
  סוציולוגיה של המשפט 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  
  אולם: 3405 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58485 
  תפוצות ופוליטיקה בין-לאומית 
  מדע המדינה  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58590 
  סמינר מצטיינים: סדר ואלימות במערכת הבין-לאומית 
  מדע המדינה  
  אולם: 3405 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58485 
  תפוצות ופוליטיקה בין-לאומית 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58590 
  סמינר מצטיינים: סדר ואלימות במערכת הבין-לאומית 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 3405 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58485 
  תפוצות ופוליטיקה בין-לאומית 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58590 
  סמינר מצטיינים: סדר ואלימות במערכת הבין-לאומית 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 16:30  
  א    58568 
  דמוקרטיה, בטחון, ישראל וחיות אחרות 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 5329 חבר
(הר הצופים)
  26 במרץ 2019  
  ביום ג' בשעה 16:30  
  א    58568 
  דמוקרטיה, בטחון, ישראל וחיות אחרות 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  

 ביטולי שיעורים ל 27 במרץ 2019
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: אולם ה'
(עין כרם)
  27 במרץ 2019  
  ביום ד' בשעה 08:00  
  א    94627 
  מבוא לגנטיקה כללית 
  מדעים ביורפואיים  
  אולם: אולם ה'
(עין כרם)
  27 במרץ 2019  
  ביום ד' בשעה 08:00  
  א    94627 
  מבוא לגנטיקה כללית 
  התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה  
  אולם: אולם ה'
(עין כרם)
  27 במרץ 2019  
  ביום ד' בשעה 08:00  
  א    94627 
  מבוא לגנטיקה כללית 
  התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה  
  אולם: 1711 חבר
(הר הצופים)
  27 במרץ 2019  
  ביום ד' בשעה 14:30  
  א    58323 
  מדע, טכנולוגיה ומלחמה 
  מדע המדינה  
  אולם: 1711 חבר
(הר הצופים)
  27 במרץ 2019  
  ביום ד' בשעה 14:30  
  א    58323 
  מדע, טכנולוגיה ומלחמה 
  יחסים בינלאומיים  

 ביטולי שיעורים ל 28 במרץ 2019
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 2202 חבר
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    56410 
  מבוא לכלכלה מדינית 
  חינוך  
  אולם: 2202 חבר
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    56410 
  מבוא לכלכלה מדינית 
  מדע המדינה  
  אולם: 2202 חבר
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    56410 
  מבוא לכלכלה מדינית 
  מדע המדינה  
  אולם: 2202 חבר
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    56410 
  מבוא לכלכלה מדינית 
  יחסים בינלאומיים  
  אולם: 2202 חבר
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 10:30  
  א    56410 
  מבוא לכלכלה מדינית 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  מקרא  
  אולם: 281 חינו
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  ב    34371 
  התפתחות והתבגרות 
  מקרא  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  תכנית בלימודי יהדות  
  אולם: 281 חינו
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  ב    34371 
  התפתחות והתבגרות 
  תכנית בלימודי יהדות  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  לימודי הוראה - תעודת הוראה  
  אולם: 281 חינו
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  ב    34371 
  התפתחות והתבגרות 
  לימודי הוראה - תעודת הוראה  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  תכנית "רביבים"  
  אולם: 281 חינו
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  ב    34371 
  התפתחות והתבגרות 
  תכנית "רביבים"  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  לימודים משלימים  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  חינוך  
  אולם: 281 חינו
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  ב    34371 
  התפתחות והתבגרות 
  חינוך  
  אולם: ע"ס 283
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  א    34312 
  מחשבת החינוך 
  אבני פינה נט  
  אולם: 281 חינו
(הר הצופים)
  28 במרץ 2019  
  ביום ה' בשעה 16:30  
  ב    34371 
  התפתחות והתבגרות 
  אבני פינה נט  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים