university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ד' 21 במרץ 2018

 ביטולי שיעורים ל 21 במרץ 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  לימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  חטיבה בלימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  לימודי אסיה  
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  חטיבות בלימודי אסיה  
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  מדע הדתות  
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 2403 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    38272 
  מבוא לדת הזורואסטרית 
  לימודים משלימים  
  אולם: 2204 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 14:30  
  א    16822 
  קריאת פרקים נבחרים מתוך אלכתאב לסיבויה 
  שפה וספרות ערבית  
  אולם: 2204 רוח
(הר הצופים)
  21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 14:30  
  א    16822 
  קריאת פרקים נבחרים מתוך אלכתאב לסיבויה 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
    21 במרץ 2018  
  ביום ד' בשעה 18:30  
  א    39816 
  היסטוריה צבאית 
  היסטוריה  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים