university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ד' 14 בנובמבר 2018

 ביטולי שיעורים ל 14 בנובמבר 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 1710 חבר
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    50053 
  משתתפים ברשת: תרבות ההשתתפות ואוריינות תקשורת חדשה 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 1710 חבר
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 10:30  
  א    50053 
  משתתפים ברשת: תרבות ההשתתפות ואוריינות תקשורת חדשה 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 2404 רוח
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    10521 
  כתיבה יוצרת – סיפורת למתחילים 
  ספרות עברית  
  אולם: 2404 רוח
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    10521 
  כתיבה יוצרת – סיפורת למתחילים 
  ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות  
  אולם: 2404 רוח
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    10521 
  כתיבה יוצרת – סיפורת למתחילים 
  ספרות כללית והשוואתית  
  אולם: 2404 רוח
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    10521 
  כתיבה יוצרת – סיפורת למתחילים 
  חטיבה בספרות השוואתית  
  אולם: 2404 רוח
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    10521 
  כתיבה יוצרת – סיפורת למתחילים 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 2404 רוח
(הר הצופים)
  14 בנובמבר 2018  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    10521 
  כתיבה יוצרת – סיפורת למתחילים 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים